ANABOLICKÉ STEROIDY:

       

    V současné době jsou anabolické steroidy nejúčinnějšími prostředky způsobujícími růst svalových tkání. Působí přímo na tkáňový růst, obsahují hormony nebo jejich deriváty (látky řídící chemické přeměny v organismu), jejichž přítomnost je pro organismus jednoznačným signálem, že mají svaly růst.

        
 

Proč lidé používají steroidy?

 Existují čtyři základní důvody. První z nich je snaha o dosažení růstu tělesné hmoty v tempu, které je z fyziologického hlediska nemožné. Tato snaha může vyplývat z netrpělivosti, potřeby zvýšit pocit vlastní hodnoty (rostu rychleji než kamarádi), vytyčení nereálného cíle (do prázdnin musím vypadat jako sportovec). Takové chování je často pozorováno u začátečníků.

 Druhý důvod je nedostatečný pokrok u mírně pokročilých závodníků, který často vyplývá z neznalosti současných tréninkových metod a suplementačních programů. Dle průzkumů značná část cvičících trénuje neefektivně a kdyby měli příslušné znalosti, mohli by dosáhnout mnohem lepších výsledků bez prodlužování doby tréninku a zvětšené námahy.

 V obou případech je rozhodnutí o používání steroidů spojeno se slabou znalostí tématu a alternativních možností.

 Do třetí skupiny lidí, kteří začínají používat steroidy, patří profesionální kulturisté, kteří už dosáhli biologické hranice rozvoje své svalové hmoty a doping je jejich vědomou volbou pro přemožení soupeřů za každou cenu.

 Čtvrtou skupinu „steroidních pacientů” tvoří skutečně nemocné osoby – lidé s genetickými vadami nebo poruchami endokrinního systému (hormonálního hospodářství). Zrovna pro ně se steroidy vyrábějí. Tito lidé nemají co ztratit, protože vedlejší účinky používání hormonů jsou i tak menší než následky nesprávné funkce jejich endokrinních žláz.

Jak to působí?

Mechanismus povzbuzování růstu svalů tréninkem je komplexní proces.

Zkrátka vypadá takto:

        1. trénink (poškození svalů)

        2. nervový systém (vysílání signálů)

        3. hypothalamus – hypofýza (řízení žláz vylučujících hormony)

        4. působení anabolických hormonů: povzbuzení transportu aminokyselin a jejich větší absorpce, intenzivnější syntéza a asimilace bílkovin ve svalech (anabolismus).

        5. růst svalové tkáně

Je třeba poznamenat, že každá z těchto etap probíhá optimálně z fyziologického hlediska, tzn. organismus zná své zásoby, možnosti a případné vady a těmto údajům přízpůsobuje strukturu výše uvedeného procesu.

Použití anabolických steroidů je vnější zásah do celého procesu. Díky přítomnosti hormonů sice dojde ke všem procesům uvedeným v bodech 4 a 5, včetně očekávaného růstu svalů, ale nedojde k přechozím procesům. Povzbuzování růstu svalů vnějším zásahem narušujě hormonální cyklus zdravého organismu. Zde se objevuje podstatný problém. Pokud jde o nemocné osoby, nelze mluvit o vyvolávání poruch (jejich organismus i tak pracuje nesprávně), ale v případě zdravých lidí používání steroidů způsobuje snížení potenciálních možnosti rozvoje.

Konkrétně:

-následkem používání hormonů je omezení vylučování vlastních hormonů (přizpůsobovací proces), což způsobuje, že po ukončení hormonální léčby přírodní hormonální hospodářství je velmi ubohé. Rozsah ostatních interakcí a vztahů příčin a následků v hormonálním systému je natolik složitý (a do jisté míry neznámý), že je těžké říct, zda je organismus schopen se vrátit k předchozím možnostem růstu.

-hormonální povzbuzení růstu svalů může způsobit nežádoucí změny, např. růst srdečního svalu bez rozšíření krevních cév. Kromě toho může porušovat hierarchii řízení zásob organismu, např. posílání bílkovin k růstu svalů na úkor funkce jiných organů.

-steroidy rovněž mohou „nevědomky“ povzbudit genetické tendence (např. k novotvarům), jejichž vývoj by byl v normálních podmínkách účinně zastavován.

Kromě těchto jevů má používání steroidů všeobecně známé následky spojené s toxicitou těchto prostředků pro krevní oběh, játra a jiné orgány.

Existuje nějaká alternativa?

Ano. Zrovna na ní pracují odborníci na suplementy. Samozřejmě je to typický kompromis – tyto prostředky jsou méně účinné, ale zároveň jsou prosty vedlejších účinků a působí neinvazně. Sportovní suplementace je oblast, která se skutečně rozvíjí a její úspěchy jsou hmatatelné a viditelné. Efektivnost silového tréninku se suplementací může být i dvaktrát vyšší než bez ní.

 
     Seznam anabolických steroidů (zakázaných dopingových prostředků)
 


Androisoxazol
Androstandiol
Androstanolon i pochodne
Androstendiol
Androsteron
Bolandiol
Bolasteron
Bolazin
Boldenon
Bolenol
Bolmantalat
Chlordrolone
Chloroxydienon
Chloroxymesteron
Clostebol i pochodne
Cloxotestosteron
Dihydrochlorometylotestosteron
Dimetyloandrostanolon
Drostanolon
Enestebol
Etylestrenol
Fluoxymesteron
Formebolon
Furazabol
Hexoxymestrol
Hydoxystenozol
Mebolazin
Mesabolon


Mestanolon
Mesterolon
Metandienon
Metenolon i pochodne
Metandriol i pochodne
Metylandrostandiol
Metylnortestosteron
Metyltestosteron
Metribolon
Miboleron
Nandrolon i pochodne
Norboleton
Norclostebol
Noretandrolon
Oxandrolon
Oxymesteron
Oxymetholon
Penmesterol
Prasteron i pochodne
Propetandrol
Quinbolon
Silandron
Stanozolol
Stenbolon
Testosteron i pochodne
Tibolon
Tiomesteron
Trenbolon i pochodne
Trestolone

    Rostlinné steroly

V klasifikaci chemických látek se mezi steroidy zařazují také látky rostlinného původu – steroly, obsahují totiž hydroxylovou skupinu v poloze 3 a alifatický řetězec v poloze 17. Nejsou to ale anabolické steroidy ve stejném smyslu jako výše uvedené látky, i když mohou být použity k výrobě těchto látek (např. kortikosteroidů). Steroly v přírodní podobě jsou povoleny ve sportu a jejich spotřeba nezpůsobuje vedlejší účinky.

Steroly jsou analogy lidských hormonů a prekursory steroidních hormonů v organismu. Brzdí syntézu prostaglandinů a zlepšují duševní stav.


Hlavni stránka | Kolik mi přibude? | Otázky | Spolupráce